Läser in...

Dockkläder

Designer: Kerstin Arvelind
Version: 1
Artikelnummer: 90209

Mönsterinformation

Garnkvalité: Raggi, Lady, Big Verona
Storlek 40 cm passar till Baby born docka och 45 cm passar
till Skrållan docka.
Dockans Stussvidd: 48 (49) cm
Dockans Huvudvidd: 33 (36) cm
Overall, mössa, strumpa, vante och halsduk.
Garnåtgång: 2 nystan svart/vit färg i Raggi.
2 nystan röd färg i Lady.
Tillbehör: 1 dragkedja.
Stickor: Nr 3 1/2 , 4 och 5 mm.
Masktäthet: 19 m slätstickning på stickor 5 = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga, om det inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor.

Garn Lady, Raggi
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm