Läser in...

Dockkläder

Designer: Kerstin Arvelind
Version: 1
Artikelnummer: 90210

Mönsterinformation

Storlek 40 cm passar till Baby born docka och 45 cm passar
till Skrållan docka.
Garnkvalité: Lady
Garnalternativ: Big Verona
Dockans Stussvidd: 48 (49) cm
Dockans Huvudvidd: 33 (36) cm
Babykofta, byxa, mössa, socka, haklapp och filt
Garnåtgång: 3 nystan grön färg i Pascal Baby.
1 nystan vit färg i Pascal Baby.
2 nystan vit färg i Lady till filten.
Tillbehör: 8 knappar.
Stickor: Nr 2 1/2 , 3 och 3 1/2 mm.
Masktäthet: 27 m mönsterstickning på stickor 3 = 10 cm.
23 m mönsterstickning på stickor 3 1/2 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga, om det inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor.

Garn Lady
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm