Läser in...

En lång grytlapp och åtta pannlappar med olika mönster

Grytlappar i olika former och färger!

Designer: Järbo
Version: 1
Artikelnummer: 4-13

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
MÅTT (A) Ca 23 cm x 60 cm
MÅTT (B,C,D,E,H,I) Ca 18 cm x 18 cm
MÅTT(F,G) Ca 17 cm i diameter
GARNÅTGÅNG (A-I) Ca 150 g (Fg 1: Oblekt, 8802)
Ca 100 g (Fg 2: Rosa, 8814)
Ca 100 g (Fg 3: Cerise, 8825)
Ca 100 g (Fg 4: Barkbrun, 8843)
Ca 100 g (Fg 5: Turkos, 8846)
Ca 100 g (Fg 6: Limegrön, 8847)
Ca 100 g (Fg 7: Ljusblå, 8849)
GARNÅTGÅNG (A) Fg 1-7. Total vikt: Ca 195 g.
GARNÅTGÅNG (B) Fg 1-7. Total vikt: Ca 39 g.
GARNÅTGÅNG (C) Fg 1-7. Total vikt: Ca 34 g.
GARNÅTGÅNG (D) Fg 1, 3 och 6. Total vikt: Ca 38 g.
GARNÅTGÅNG (E) Fg 1 och 7. Total vikt: Ca 37 g.
GARNÅTGÅNG (F) Fg 1, 2, 4 och 7. Total vikt: Ca 26 g.
GARNÅTGÅNG (G) Fg 2 och 4. Total vikt: Ca 29 g.
GARNÅTGÅNG (H) Fg 2 och 5. Total vikt: Ca 34 g.
GARNÅTGÅNG (I) Fg 1-7. Total vikt: Ca 63 g.
VIRKNÅL (A) Nr 4
VIRKNÅL (B-I) Nr 3.5

Garn Soft Cotton
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm