Läser in...

Färgglada babytofflor

Designer: Järbo
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91322

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Mini Akryl Neon (100% Akryl. Nystan ca 10 g = 36 m)
GARNALTERNATIV Mini Akryl, Mini Akryl Print, Mini Akryl Metallic, Mini Ull
STORLEK En storlek
LÄNGD Ca 7 cm
GARNÅTGÅNG (1 PAR) Ca 10 g (80570)
STICKOR Nr 2.5
MASKTÄTHET Ca 14 m rätst på stickor nr 2.5 = 5 cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

Garn Miniakryl
Plaggtyp Sockor
Garnviktsgrupp Fingering

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm