Läser in...

Flora - virkad pläd

Designer: Kerstin Arvelind
Foto: Emrik Jansson, Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91963

Mönsterinformation

GARNKVALITE Soft Cotton (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
MASKTÄTHET Ca 14 fm på virknål 4.5 mm = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Ca 108 x 126 cm 1 ruta = 12 x 12 cm
GARNÅTGÅNG Ca 700 g fg 8856
Ca 100 g av vardera fg 8808, 8811, 8814, 8836, 8844,8846, 8858, 8860
Ca 50 g av vardera fg 8800, 8801, 8802, 8827, 8847, 8848, 8863, 8870, 8876
VIRKNÅL 4,5 mm

Garn Soft Cotton
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm