Läser in...

Fyra värmande accessoarer

Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Janne Carlsson
Version: 2
Artikelnummer: 16-07

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ SAGA
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEKAR Dam, one size
HUVUD OMKRETS Ca 54-56 cm
HALSDUK/LÄNGD Ca 225 cm
BENVÄRMARE Omkrets ca: 36 cm, Längd ca: 46 cm
GARNÅTGÅNG/HALSDUK Ca 350 g
GARNÅTGÅNG/MÖSSA Ca 100 g
GARNÅTGÅNG/BENVÄRMARE Ca 200 g
GARNÅTGÅNG/VANTAR Ca 100 g
GARNÅTGÅNG/HELT SET Ca 700 g
STICKOR Nr 4.5, 5 + flätst
STRUMPSTICKOR Nr 3.5 och 4
MASKTÄTHET
Ca 19 m och 26 v slätst på st 5 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 19 m.
Ca 17 m rätst på st 5 = 10 cm
Ca 25-26 m "björnbärsmönster" på st 5 = 10 cm.

Plaggtyp Mössor, Halsdukar, Vantar, Benvärmare

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm