Läser in...

Gardinkappa, lampslöja och löpare i bröllopsmönster

Designer: Gunilla Olmarker
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 15-09

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ 8/4 (nystan om 50 g) 100% Bomull
MÅTT/GARDINKAPPA Ca 45 x 180 cm, varje längd ca 45x45 cm
GARNÅTGÅNG GARDINKAPPA
FG. 32010 Ca 400 g
MÅTT/LAMPSLÖJA Ca 45 x 135 cm
GARNÅTGÅNG LAMPSLÖJA
FG. 32010 Ca 300 g
MÅTT/LÖPARE Ca 45 x 90 cm
GARNÅTGÅNG LÖPARE
FG. 32010 Ca 200 g
VIRKNÅL Nr 2,5

Garn Järbo 8/4
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm