Läser in...

Grafisk mormorsfilt

Designer: Järbo
Version: 2
Artikelnummer: 3-18

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Lady (100 % Akryl. Nystan ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET 20 stolpar är ca 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Ca 120 x 260 cm (varje ruta ca 16 x 16 cm med vit kant)
GARNÅTGÅNG
Fg. 1 (vit) 500 g
Fg. 2 (ljus lila) 350 g
Fg. 3 (mörk lila) 300 g
Fg. 4 (vinröd) 300 g
Fg. 5 (grön) 350 g
Fg. 6 (svart) 400 g
ANTAL RUTOR Totalt 53 st blommor + 52 st grafiska rutor (OBS! Färgen som nämns före snedstrecket enligt nedan är fyrkantens färg på mitten (tex. Vit/Ljuslila kombination: Vit är då fyrkantens färg på mitten, se bild).
FÄRGRUTORNA Ljuslila/Grön = 2 st, Grön/Svart = 2 st, Svart/Vit = 4 st, Vinröd/Vit = 3 st, Grön/Vit= 3 st, Mörklila/Vit = 2 st,
Grön/Ljuslila = 2 st, Vinröd/Grön = 2 st, Grön/Vinröd = 2 st, Vinröd/Ljuslila = 2 st, Mörklila/Grön = 2 st,
Grön/Mörklila = 2 st, Svart/Grön = 2 st, Svart/Mörklila = 2 st, Ljuslila/Mörklila = 2 st, Ljuslila/Vinröd = 2 st,
Ljuslila/Vit = 2 st, Vit/Grön = 2 st, Vit/Svart = 3 st, Vit/Ljuslila = 2 st, Vit/Mörklila = 3 st, Vit/Vinröd = 4 st
VIRKNÅL Nr 3,5

Garn Lady
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm