Läser in...

Grytlappar i tre olika tekniker

Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91124

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ (A) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEK (A) Ca 20 x 20 cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 50 g (fg 1: 8845 alt. 8802 alt. 8808)
Ca 10 g (fg 2: 8801)
VIRKNÅL (A) Nr 3.5 och 4.5
MASKTÄTHET (A) Ca 22 m och 12 v = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.
GARNKVALITÉ (B) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEK (B) Ca 20 x 20 cm
GARNÅTGÅNG (B) Ca 50 g (fg 1: 8801)
Ca 40 g (fg 2: 8856)
VIRKNÅL (B) Nr 3.5 och 6
MASKTÄTHET (B) Ca 16 m och 11 v = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.
GARNKVALITÉ (C) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEK (C) Ca 20 x 20 cm
GARNÅTGÅNG (C) Ca 50 g (fg 1: 8847 alt. 8801 alt. 8811 alt. 8860)
Ca 10 g (fg 2: 8801 alt. 8802)
VIRKNÅL (C) Nr 3.5 och 4.5
MASKTÄTHET (C) Ca 18 m och 22 v = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.

Garn Soft Cotton
Typ av handarbete Virkning, Krokning
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm