Läser in...

Grytlappar och muggvärmare för hela året

Designer: Maja Karlsson
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 91104

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
MASKTÄTHET Ca 17 fm x 18–19 v på virknål nr 3.5 = 10 x 10 cm
MÅTT - GRYTLAPP Ca 19 x 17 cm
MÅTT - MUGGVÄRMARE Passar mugg med en omkrets på ca 23–24 cm
GARNÅTGÅNG VÅR
Fg 1 Ca 50 g (fg 8875, grå)
Fg 2 Ca 50 g (fg 8877, lila)
Fg 3 Ca 50 g (fg 8827, ljuslila)
GARNÅTGÅNG SOMMAR
Fg 1 Ca 50 g (fg 8856, sand)
Fg 2 Ca 50 g (fg 8862, blå)
Fg 3 Ca 50 g (fg 8849, ljusblå)
GARNÅTGÅNG HALLOWEEN/HÖST
Fg 1 Ca 50 g (fg 8802, naturvit)
Fg 2 Ca 50 g (fg 8845, orange)
Fg 3 Ca 50 g (fg 8801, svart)
GARNÅTGÅNG JUL
Fg 1 Ca 50 g (fg 8802, naturvit)
Fg 2 Ca 50 g (fg 8808, röd)
Fg 3 Ca 50 g (fg 8860, grön)
VIRKNÅL Nr 3.5

Garn Soft Cotton
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm