Läser in...

Axelväska och armring

Designer: Camilla Krogsgaard
Version: 1
Artikelnummer: 90496

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Cortina 8/4, Baby Pascal, Decatí, Järbo 12/6
MÅTT Väskan mäter 36X24 cm i färdig tillstånd
GARNÅTGÅNG 200 g nystan Järbo 8/4 (väska)
GARNÅTGÅNG
fg. 2 (lila) restgarn (fjärilar)
fg. 3 (ljuslila) restgarn (fjärilar)
fg. 4 (linfärg) restgarn (fjärilar)
fg. 5 (svart) restgarn (fjärilar)
STICKOR Nr 3½
VIRKNÅL Nr 3
MASKTÄTHET 18 m slätst = 10 cm
MOSSTICKNING
Varv 1: Sticka 1 rm, 1 am v ut.
Varv 2: Sticka rm över am och am över rm.
Sticka v 2 hela tiden.
ÖVRIGT Hela dekoren virkas med dubbelt garn. Väskan stickas med tre trådar garn.

Garn Järbo 8/4
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm