Läser in...

Baskermössa och halsduk

Designer: Järbo
Foto: Janne Carlsson, Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91295

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Duo (100% Akryl. Härvor ca 200 g = 312 m)
GARNALTERNATIV Hippie
STORLEK MÖSSA En storlek
HALSDUK Ca 24 x 185 cm inkl. frans
GARNÅTGÅNG MÖSSA
Ca 60 g (fg 41030)
GARNÅTGÅNG HALSDUK
Ca 200 g (fg 41030)
STICKOR Nr 8 (till halsduk)
STRUMPSTICKOR Nr 7 och 9 (till mössa)
RUNDSTICKA Nr 9, 40 & 60 cm (till mössa)
MASKTÄTHET Ca 13 m rätstickning på st nr 8 = 10 cm.
MASKTÄTHET Ca 12 m slätsticknig på st nr 9 = 10 cm

Plaggtyp Mössor, Halsdukar

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm