Läser in...

Stjärnfall – vantar

Vantarna Stjärnfall har ett detaljrikt mönster som anknyter till två traditionella norska plagg, lusekoftan och selbuvanten. Framsidan på vanten är rikt dekorerad med åttabladsrosor och tallris/granris, medan baksidan har åttabladsrosen placerad i ett enkelt lusmönster för att matcha tröjan i kollektionen.

Välj din storlek Storleksguide

Stjärnfall – vantar

Vantarna Stjärnfall har ett detaljrikt mönster som anknyter till två traditionella norska plagg, lusekoftan och selbuvanten. Framsidan på vanten är rikt dekorerad med åttabladsrosor och tallris/granris, medan baksidan har åttabladsrosen placerad i ett enkelt lusmönster för att matcha tröjan i kollektionen.

Designer: Birger Berge
Foto: Daniel Bernstål
Translator: Helene Wallin
Version: 1
Artikelnummer: 92802

Mönsterinformation

GARN Järbo 2 tr Ull (100 % ull, ca 100 g = 300 m)
GARNALTERNATIV
Alpacka Solo (100 % alpacka, ca 50 g = 167 m)
Elise (60 % bomull, 40 % akryl, ca 50 g = 168 m)
Junior (70 % akryl, 30 % polyamid, ca 50 g = 168 m)
MASKTÄTHET ca 21 m x 30 v slätst på st 3,5 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR dam (herr)
VANTENS BREDD ca 10 (14) cm
VANTENS LÄNGD ca 22 (27) cm
TUMMENS LÄNGD ca 5,5 (6,5) cm
TUMMENS BREDD ca 3,5 (4,5) cm
MUDDENS LÄNGD ca 7 (8) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: ca 100 (100) g (fg 74102, natural white)
Fg 2: ca 100 (100) g (fg 74108, ash)
STRUMPSTICKOR 2,5 och 3,5 mm
SVÅRIGHETSGRAD **

Garn Järbo 2 tr Ull
Plaggtyp Vantar
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm