Läser in...

Virkad gardinkappa av mormorsrutor

En härlig gardin som är gjord av ihopsydda mormorsrutor. Varför inte virka några stycken till sommarstugan? Garnet, Järbo 8/4, finns i massor av olika färger, så det är bara att välja och vraka!

Virkad gardinkappa av mormorsrutor

En härlig gardin som är gjord av ihopsydda mormorsrutor. Varför inte virka några stycken till sommarstugan? Garnet, Järbo 8/4, finns i massor av olika färger, så det är bara att välja och vraka!

Designer: Kerstin Arvelind
Foto: Daniel Bernstål
Version: 1
Artikelnummer: 92271

Mönsterinformation

GARNKVALITET Järbo 8/4 100 % Bomull (merceriserad & gasserad) 
MASKTÄTHET OBS! Kontrollera masktätheten noga. Virkar Du för fast, byt till en grövre virknål. Stickar Du för löst, byt till en finare virknål.
GARNÅTGÅNG 350 gr nr 32010 vit
50 gr nr 32013 ljusgrå
STORLEK ca 57 x130 cm
VIRKNÅL Nr 3
MASKTÄTHET ca 26 fm på virknål nr 3 = 10 cm

Garn Järbo 8/4
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm