Läser in...

Julgransdekoration, julstjärna och brickduk

Virkade juldekorationer.

Designer: Gunilla Olmarker
Version: 1
Artikelnummer: 5-28

Mönsterinformation

HJÄRTAN
GARNKVALITÉ Järbo 8/4 eller Viol 12/3
GARNALTERNATIV Järbo 12/3
STORLEK Stort hjärta, ca 8 x 10 cm i Järbo 8/4
GARNÅTGÅNG Ca 150 g räcker till 8 st hjärtekorgar i Järbo 8/4
VIRKNÅL Nr 2 till Järbo 8/4
STORLEK Små hjärtan, ca 5 x 6 cm i Viol 12/3
GARNÅTGÅNG Ca 100 g räcker till 55 små hjärtan i viol 12/3
VIRKNÅL Nr 1.5 till Viol 

JULGRANSSTJÄRNOR
GARNKVALITÉ Viol 12/3
GARNALTERNATIV Järbo 12/3
STORLEK Ca 8 cm
GARNÅTGÅNG Ca 100 g räcker till ca 55 st julgransstjärnor.
VIRKNÅL Nr 1,5 

JULKULA
GARNKVALITÉ Järbo 8/4
STORLEK Ca 12 cm
GARNÅTGÅNG Ca 150 g räcker till ca 16 st julgranskulor
VIRKNÅL Nr 2 

ÄNGEL
GARNKVALITÉ Järbo 8/4
STORLEK Ca 11 cm
GARNÅTGÅNG Ca 150 g räcker till ca 12 änglar
VIRKNÅL Nr 1,75
TILLBEHÖR Syntetvadd 

ADVENTSSTJÄRNA
GARNKVALITÉ Viol 12/3
GARNALTERNATIV Järbo 12/3
STORLEK 26,5 x 26,5 ca cm (från udd till udd)
GARNÅTGÅNG 100 g Viol räcker till 3 stommar
VIRKNÅL Nr 1,25
VIRKFASTHET 4 varv = 5,6 cm
TILLBEHÖR Stomme (Förfrågningar om stommen Åredalens trådprodukter tel. 0647-611003) 

BRICKDUK
GARNKVALITÉ Järbo 8/4 alt. Viol 12/3
GARNÅTGÅNG 150 g Järbo 8/4 räcker till 28 motiv. 100 g Viol 12/3 räcker till 60 motiv
GARNALTERNATIV Järbo 12/3
STORLEK Ca 12 cm i diameter i Järbo 8/4 och ca 8,5 cm i diameter i Viol 12/3
VIRKNÅL Nr 2 till Järbo 8/4 och nr 1,50 till Viol 12/3

Garn Järbo 8/4, Viol
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Lace / Light Fingering

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm