Läser in...

Julig axelvärmare

Axelvärmaren är en stickad adventskalender där varje dag representeras av ett särskilt mönsterparti. Medan du stickar den får du bekanta dig med 19 olika hål- och strukturmönster. Läs noga igenom beskrivningen för den aktuella dagen innan du börjar sticka. OBS! För att du ska få din axelvärmare färdig till julafton behöver du avsätta ungefär ½-1 timmes sticktid per dag. På dag 24 är den färdig att bära.
Välj din storlek Storleksguide

Julig axelvärmare

Axelvärmaren är en stickad adventskalender där varje dag representeras av ett särskilt mönsterparti. Medan du stickar den får du bekanta dig med 19 olika hål- och strukturmönster. Läs noga igenom beskrivningen för den aktuella dagen innan du börjar sticka. OBS! För att du ska få din axelvärmare färdig till julafton behöver du avsätta ungefär ½-1 timmes sticktid per dag. På dag 24 är den färdig att bära.

Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson
Version: 2
Artikelnummer: 91175

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Lady (100% Akryl Nystan ca 50 g = 120 m) 
GARNALTERNATIV  Fuga, Mellanraggi
STORLEK Dam – One Size
MÅTT 
Längd: 142 cm (efter montering)
Bredd: 40 cm (över mittpartiet, lätt sträckt)
GARNÅTGÅNG Ca 250 g (Röd: fg 44941 Svart: fg 44942)
STICKOR Nr 3 och 4
MASKTÄTHET Ca 20-21 m och 28 v slätst på stickor nr 4 = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer.

Garn Big Verona, Lady
Plaggtyp Axelvärmare

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm