Läser in...

God tredje advent! 

Så moro det skal bli å strikke videre på Julvanten 2019 sammen med dere. Dagens utfordring er tommelkile og hånd! Tommelkilen følger håndens livslinje – noe som gir ekstra god passform. Oversiden på hånden har fått et pent strukturmønster  med knutemasker. (Høres det vanskelig? Ingen fare, jeg viser hvordan det gjøres i en egen video!)

Noen viktige ord om tommelkilen:  Livslinje-tommelen  bygger på en annen konstruksjon enn ”vanlige” tommelkiler. I stedet for å øke på hver side av kilen annenhver omgang, øker man her på hver omgang på samme sted.  

Maskene som økes danner hånden – mens maskene som allerede finnes danner tommelen. Dette er også det som skiller livslinje-tommelen fra en ”vanlig” tommelkile. Legg merke til at også økningen gjøres før markøren flyttes på venstre vott, og etter at markøren flyttes på høyre vott! Det er viktig med denne forskjellen.

 

FORKLARINGER 

Øk 1 maske venstre = ø1mv = Plukk opp tråden mellom to m med venstre p forfra og strikk den rett i bakre maskebue.

Øk 1 maske høyre = ø1mh = Plukk opp tråden mellom to m med venstre p bakfra og strikk den rett.

Flytt markør = Flytt markøren fra venstre til høyre pinne når du ”passerer” den.

Snøfnugg” - strukturmønster 

(Mønsteret er delelig med 4 m + 3 m.) 

Knutemaske  = km = stikk pinnen midt inn i masken under følgende maske på venstre pinne, hent opp en maske, dra den gjennom og inn på pinnen, strikk den opplukkede masken rett og deretter den ”ordinære” masken rett før du drar den første av de to maskene over den andre.

1. omgang: Rette masker. 
2. omgang: Rette masker. 
3. omgang: 3 r, *1 km, 3 r*, gjenta *-*. 
4. omgang: Rette masker. 
5. omgang: 1 r, *1 km, 3 r*, gjenta *-* til det gjenstår  2 m, 1 km, 1 r. 

Strukturmønsteret strikkes nå ved å gjenta 2.-5. omg.

VENSTRE VOTT 

Med BF og strømpepinner 2.5 mm: Strikk 1 omgang med rette masker. 

Fellingsomgang: *2 r sm, 8 r*, gjenta *-* ut omgangen = 54 m.

Nå strikkes strukturmønsteret ”Snøfnugg” på vottens overside (maske 1-27) og glattstrikk (= rette masker på alle omganger når det strikkes rundt) på undersiden (maske 28-54). 

Strikk 4 omganger med strukturmønster på oversiden og glattstrikk på undersiden, som forklart over. Fortsett deretter med strukturmønstret parallelt med at tommelkilen strikkes på undersiden som forklart nedenfor:  

TOMMELKILE - LIVSLINJE 

1. omgang: Strikk til det gjenstår 23 m på omgangen (strukturmønster på oversiden – deretter glattstrikk), sett en markør (OBS! Markøren settes på pinnen), strikk videre ut omgangen.

2.–24. omgang (økningsomgang): Strikk strukturmønster fra m 1-27, strikk deretter glattstrikk til markøren, ø1mh (se Forklaringer), flytt markør, strikk glattstrikk ut omgangen. Gjenta økningsomgangen totalt 23 ggr. 

25. omgang: Sett de foregående 22 m (= tommelmasker) på en maskeholder eller tråd, strikk til markøren og ta den bort.

26. omgang: 2 r sm (= m før og etter tommelkilen), strikk deretter rundt ifølge diagrammet = 54 m 

 

HÅND 

Strikk strukturmønster på oversiden og glattstrikk på undersiden til målet fra tommelen måler 9 cm. (Eller til votten måler 3 cm mindre enn ønsket lengde.) 

Fellingsomgang på vottens topp: 1 r, ta 1 m løs av , 1 r, dra den løse m over den strikkede. Strikk strukturmønster til det gjenstår 3 m på oversiden, strikk 2 r sm, 1 r. Vottens underside:1 r, ta 1 m løs av, 1 r, dra den løse m over den strikkede.  Strikk til det gjenstår 3 m på undersiden, strikk 2 r sm, 1 r = 4 m felt. 

Gjenta fellingsomgangen annenhver omgang 2 ggr og deretter hver omgang til det gjenstår 10 m. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m, stram til og fest løse tråder.

 

HØYRE VOTT 

Fellingsomgang: *2 r sm, 8 r*, gjenta *-* ut omgangen = 54 m.

Nå strikkes glattstrikk (= rette masker på alle omganger når det strikkes rundt) på vottens overside (m 1-27) og strukturmønsteret ”Snøfnugg” på undersiden (m 28-54). 

Strikk 4 omganger glattstrikk på oversiden og strukturmønster på undersiden, som forklart over. Fortsett deretter med strukturmønsteret parallelt med at tommelkilen strikkes på undersiden som forklart nedenfor:

TOMMELKILE - LIVSLINJE 

1. omgang: Strikk 23 r, sett en markør, strikk 4 r (= de resterende m på oversiden), strikk deretter strukturmønster på undersiden. 

2.–24. omgang (økningsomgang): Strikk 23 m, flytt markør, ø1mv, strikk de resterende m på oversiden og strukturmønster på undersiden. Gjenta økningsomgangen totalt 23 ggr. 

25. omgang: Strikk 23 m, sett de foregående 22 m på en maskeholder eller tråd, ta bort markøren og strikk ut omgangen.

26. omgang: Ta tommelkilens første m løs av, strikk m etter tommelkilen rett og dra deretter den løse m over den strikkede. Strikk deretter ut omgangen ifølge diagrammet = 54 m. 

HÅND 

Strikk glattstrikk på oversiden og strukturmønster på undersiden til votten måler 9 cm. (Eller til votten måler 3 cm mindre enn ønsket lengde.) 

Fellingsomgang på vottens topp: 1 r, ta 1 m løs av , 1 r, dra den løse m over den strikkede. Strikk  til det gjenstår 3 m på oversiden, strikk 2 r sm, 1 r. Vottens underside: 1 r, ta 1 m løs av, 1 r, dra den løse m over den strikkede. Strikk strukturmønster til det gjenstår 3 m på undersiden, strikk 2 r sm, 1 r = 4 m felt.

Gjenta fellingsomgangen annenhver omg 2 ggr og deretter hver  omgang til det gjenstår 10 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m, stram til og fest løse tråder.

Psst! Bli med i vår Facebook-gruppe Julvanten – der deler vi bilder, tips og inspirasjon. Vis gjerne arbeidet ditt på Facebook og Instagram (@jarbogarn). Husk å hashtagge med #julvanten2019 !