Läser in...

Klassisk mönsterstickad tröja med mössa

Designer: Katarina Segerbrand
Version: 1
Artikelnummer: 5-05

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Raggi
GARNALTERNATIV Svensk Ull 4 tr Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEK/ÅR 1½-2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) år
CENTILÅNG 92 (104 116 (128) 140 (152) cl
BRÖSTVIDD 54 (56) 58 (62) 67½ (74½) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 70 (73) 75 (77) 83 (92) cm Plaggets mått
PLAGGETS LÄNGD 40 (44) 46 (50) 54 (56) cm Plaggets mått
HUVUD/OMKRETS 36-37 (51-52) 53 (53) 54 (54) cm Kroppsmått

GARNÅTGÅNG TRÖJA

Fg. 1 röd ca 300 (300) 350 (400) 450 (500) g
Fg. 2 natur ca 30 (30) 40 (40) 50 (50) g
Fg. 3 blå ca 20 (20) 30 (30) 30 (30) g

GARNÅTGÅNG MÖSSA

Fg. 1 röd ca 30 (35) 40 (45) 50 (50) g
Fg. 2 natur ca 15 (15) 20 (20) 30 (30) g
Fg. 3 blå ca 15 (15) 20 (20) 30 (30) g
STICKOR Nr 4½ och Nr 5
MASKTÄTHET 19 m och 22 v slätst på st 5 = 10 cm Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du för fast byt till en grövre sticka, stickar du för löst byt till en finare sticka

Garn Raggi
Plaggtyp Tröjor, Mössor
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm