Läser in...

Välkommen till vår lilla krokningsskola!

Idag kommer vi visa grunderna i krokning och ett strukturmönster som kallas ”krokat grundmönster” (på eng. tunisian simple stitch – tss). Till det behöver du en vanlig rak virknål (alltså ej med soft grip-handtag) eller en tunisisk virknål och lite garn som räcker till en provlapp. Vi har använt Soft Cotton och virknål 4 mm.

För att läsa mer om kroknålar och material, se Krokningsskola: Material.

Grundtekniken är enkel!

När man krokar gör man varje varv först ”framåtgående” (till vänster) och sedan ”bakåtgående” (till höger).

På framåtgående plockar man upp maskor som alla får sitta kvar på kroknålen (maskantalet ökar), för att sedan ”maskas av” på tillbakavägen (maskantalet minskar). Du börjar varje varv med 1 m och slutar med 1 m.

När man krokar platta föremål, som denna provlapp och t.ex. grytlappar, arbetar man hela tiden från rätsidan och vänder alltså inte arbetet.

Provlapp i grundmönster

1Virka 11 lm.

Basvarv – Framåtgående (till vänster):
2. Börja i 2:a lm från virknålen och gör nedtag som vid vanlig virkning, hämta upp garn = 2 m på nålen.

3. Fortsätt på samma sätt att hämta upp garn ur varje lm = 11 m på nålen.

Basvarv – Bakåtgående (till höger):
4. Omtag… 5. …och dra garnet genom 1 m. 6. = Kantmaska i vänster sida.

7. *omtag… 8. …och dra garnet genom 2 m*. 9. Upprepa *-* till du har 1 m på nålen.

Nu har du gjort basvarvet! Detta görs alltid lika, oavsett mönster.

10. Du har nu 11 lodräta maskor. De lodräta maskorna är de upplockade maskorna från det framåtgående varvet innan och de vågräta maskorna är den kedja som bildas i avmaskningen på det bakåtgående varvet.
De yttersta maskorna i var sida är kantmaskor, i den högra görs inget nedtag och i den vänstra görs nedtaget lite annorlunda än i de övriga. Nästa varv börjar i den 2:a maskan.

Nu ska vi fortsätta med mönstret som kallas ”krokat grundmönster”:

Nedtagen i grundmönstret görs bakom den främre maskbågen av de lodräta maskorna, alltså rakt igenom maskan, från höger till vänster, som visas nedan.

Varv 1 – framåtgående (vänster):

11Börja i 2:a maskan, gör ett nedtag bakom främre maskbågen och upp igen…

12. …omtag…

13. …och hämta upp 1 m. Tänk på att skjuta upp m på virknålens raka del, så den får rätt storlek.

14. Fortsätt att hämta upp 1 m ur varje lodrät maska på samma sätt fram till vänster kantmaska = 10 m på nålen.

15. I kantmaskan görs nedtaget istället rakt igenom den lodräta maskan, ut på baksidan, under den vågräta maskan. Du ska alltså ha 2 trådar till vänster om nedtaget och hela den vågräta maskan ovanför. Detta gör att ytterkanten blir rakare och stadigare, med en fin kedjekant, likasom i högerkanten.

16. Gör nedtaget enligt förklaringar ovan…

17. …och hämta upp 1 m = 11 m på nålen.

Varv 1 – bakåtgående (höger):

18. Gör ett omtag och dra garnet först genom 1 m.

19. *omtag och dra garnet genom 2 m*,

20. Upprepa *-* tillbaka till du återigen har 1 m på nålen (=kantmaska).

21. Fortsätt kroka som varv 1, framåt – bakåt (bild 11-20), till önskad höjd.

Avslut

När du krokat den höjd du vill ha avslutar man på ett framåtgående varv med vanliga fasta maskor (fm):

22. Gör nedtag lika som förut och hämta garn..

23. …gör ett omtag och dra garnet genom båda maskorna.

24. Fortsätt i nästa maska och hela varvet.

Nu har du gjort din första krokade provlapp!

Alternativ början

Krokade arbeten rullar lätt ihop sig, särskilt i uppläggningen. För att minska den förmågan, kan man göra basvarvet med nedtag i baksidan på lm i stället för mitt i lm. Då bildas även en snygg kant av kedjor som är dekorativ om kanten ska vara synlig. Ska du däremot montera uppläggningskanten mot någon annan sida, så kan du göra vanliga nedtag (vilket går fortare).

Tips: Den här metoden kan du även använda i början av virkade arbeten med fasta maskor eller stolpar.

25. Här har vi gjort några maskor med nedtaget i baksidan av lm, en snygg kedjekant bildas nedtill.

26 a. Vrid lm-kedjan mot dig så att baksidan vänds uppåt.

26 b. Gör nedtaget igenom den bakre maskbågen på lm.

27. Hämta upp garn.

Bra att tänka på vid krokning:

  • Dra upp garnet ganska långt för varje maska, det blir lätt för tajt. Som riktlinje kan du tänka att kroknålen ska kunna hållas vågrätt mot arbetet och att alla maskorna då ska vara lika stora.
  • Framåtgående: Börja alltid i 2:a m. 1:a m = kantmaska, dvs. den maska som sitter på virknålen. 2:a m = nästa m.
  • Bakåtgående: Dra alltid igenom 1 m först (= kantm), detta för att få upp höjd på varvet. Sedan drar du igenom 2 i taget till 1 m återstår (= kantm).
  • Krokade arbeten rullar gärna ihop sig. Detta kan bli bättre om man gör basvarvet med nedtag i bakre mb på lm, samt avslutar med 1 varv fasta maskor eller smygmaskor. Nedtagen görs då lika som i det mönster du krokat med (förutom korsade m).
  • Kontrollräkna antalet maskor då och då. Det är tex. lätt att man gör ett nedtag mellan maskorna så det blir för många, eller att man missar sista m och då blir det snett. Ska du göra raka sidor ska det vara lika många maskor varje varv.

Se även vår film på krokat grundmönster: