Läser in...

Välkommen till fortsättningen på vår krokningsskola!

Vi ska titta närmare på hur man kan forma arbetet och börjar med  att visa några olika sätt att minska/ta ihop.

För grunderna i krokning, se Krokningsskola: Del 1.

Minskningar

A. Minska genom att hoppa över 1 m på framåtgående.

1. Hoppa över nästa maska.
2. Gör nedtaget i nästföljande maska och 3. hämta upp garn.
Bakåtgående genomdragningar görs som vanligt (först genom 1 kantm, sen genom 2 v ut).

B. Minska genom att göra nedtaget genom 2 maskor på framåtgående.

1-2. Gör nedtaget genom båda de 2 nästföljande maskorna.
3. Hämta upp garn.
Bakåtgående genomdragningar görs som vanligt (först genom 1 kantm, sen genom 2 v ut).

 C. Minska genom att dra igenom 3 m på bakåtgående.

På framåtgående varv: Gör alla m som vanligt.
På bakåtgående varv:
 Omtag och dra garnet genom 3 m istället för 2 där minskningen ska göras = 1 m mindre.

Beroende på mönster kan man alltså anpassa vilken typ av hoptagning som blir bäst för sitt arbete. Prova dessa olika och se hur de beter sig.

Dubbelintagningar

Vill man på samma ställe minska 2 m (dubbelintagning), kan man antingen göra på något av ovanstående sätt fast med 1 m mer eller kombinera dem genom att göra en minskning på framåtgående och en på bakåtgående.

 

Psst. I nästa del går vi igenom ökningar.