Läser in...

Idag ska vi gå igenom ökningar. Både ökningar mitt i ett arbete och utökningar i sidorna.

A. Ökning mellan 2 maskor.

1. Gör ett nedtag mittemellan sista och nästa maska, rakt igenom arbetet…
2. …och hämta upp garn = 1 ökning.
3. Fortsätt som vanligt i nästa maska.
Bakåtgående genomdragningar görs som vanligt (först genom 1 kantm, sen genom 2 v ut).

B. Ökning i bakre maskbågen.

1. Nedtag i bakre maskbågen på nästa maska (från framsidan)..
2. …och hämta upp garn = 1 ökning.
3. Gör nästa maska som vanligt i främre maskbågen.
Bakåtgående genomdragningar görs som vanligt (först genom 1 kantm, sen genom 2 v ut).

C. Ökning med ett omslag.

1. Gör ett omslag om nålen = 1 ökning.
2. Nedtag i nästa maska som vanligt och hämta garn.
Bakåtgående genomdragningar görs som vanligt (först genom 1 kantm, sen genom 2 v ut).

D. Utöka åt höger.

1. Efter ett bakåtgående varv: Virka önskat antal luftmaskor (lm).
2. Kroka ett framåtgående basvarv i luftmaskorna.
3. När du kommer till den tidigare kantmaskan gör du nedtag som vanligt och fortsätter över all maskor.
Bakåtgående genomdragningar görs som vanligt (först genom 1 kantm, sen genom 2 v ut). I höger sida har du nu en ny kantmaska.

E. Utöka åt vänster.

1-3. Efter ett framåtgående varv: Lägg upp önskat antal maskor på nålen.
Bakåtgående genomdragningar görs som vanligt (först genom den nya kantm, sen genom 2 v ut).

Ja, nu kan du forma din krokning på flera sätt.

Psst.. Nästa gång kommer vi att forma med kortvarv.