Läser in...

Nu ska vi avsluta kapitlet formning med att visa kortvarv. Med kortvarv kan du t.ex. höja arbetet i ena sidan eller kroka en rund lapp.

Kortvarv

Med kortvarv menas att man inte arbetar över alla m på ett varv utan vänder någonstans på vägen.

Börja med att kroka ett basvarv (se Krokningsskola: Del 1). I exemplet har vi börjat med 12 lm och har 11 m på nålen efter ett framåtgående basvarv.

Kortvarv 1
1.  Framåtgående:
 Hämta upp 6 m = 7 m på nålen.
2. Bakåtgående: Maska av som vanligt (först genom 1 m, sen genom 2 v ut).

Kortvarv 2
3. Framåtgående:
 Hämta upp garn ur samma 6 m (på sista m görs nedtaget som på en kantm).
4. Nedtag i nästa m på basvarvet och hämta upp garn.
5. Bakåtgående: Maska av som vanligt, först genom 1 m, sen genom 2 m (fortsätt v ut).

Upprepa kortvarv 2 till du fått den höjning du vill ha. Du tar för varje nytt kortvarv med nästa m från basvarvet och får därmed 1 m mer på nålen för varje framåtgående varv.

Kortvarv 3

Kortvarv 4

Kortvarv 5

8. Fortsätter du med kortvarv ända ut till vänstra kantmaskan har du format en kil.

Testa gärna att göra kortare kortvarv för att se skillnaden.

Cirkel

För att kroka en cirkel gör du en kil som beskrivs ovan (bild 1-8), sedan upprepar du samma sak så du får ett antal kilar. Beroende på garn och det totala antalet maskor får du anpassa hur långt första kortvarvet ska vara för att få en plan och jämn cirkel.

I denna beskrivning (91794) använder jag kortvarv för att forma botten på krukfodralet. Mönstret där heter krokat stickmönster och det kommer vi till senare i krokningsskolan 

Psst.. Nästa gång ska vi kroka med flera färger.

Trevlig krokhelg så länge!