Läser in...

Lampslöja, löpare och lite duk

Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 91332

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Ellie (100% bomull ”merceriserad & gasserad”. Nystan ca 100 g = 350 m)
MASKTÄTHET Ca 29 m (1 st + 1 lm) x 12 v = 10 x 10 cm.
STORLEK (A) Ca 32 x 115 cm
STORLEK (B) Ca 32 x 29 cm (mellan uddarna)
STORLEK (C) Ca 48 cm (mellan uddarna)
GARNÅTGÅNG (A) Ca 180 g (fg 12001)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 30 g (fg 12001)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 60 g (fg 12001)
VIRKNÅL Nr 2.5

Garn Järbo 8/4
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm