Läser in...

Lovikkavante med tre olika mönsterförslag

Version: 1
Artikelnummer: 9009

Mönsterinformation

Garnkvalité: Lovikka
Strumpstickor: 5
Storlek: 4 (6-8) 10-12 (14) Dam (Herr)
Garnåtgång: Naturvit
100 (100) 200 200 200 (250) gr
Färgalternativ Ljusgrå
100 (100) 200 300 300 (300)
Övrigt: Mörkgrå samt diverse restgarner till broderier eller mucher.
Masktäthet: 14 m slätst med st 5 = 10 CM.

Garn Lovikka
Plaggtyp Vantar
Garnviktsgrupp Super Bulky

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm