Läser in...

Mössa, fingervantar, tumvantar och sockor

Designer: Kerstin Arvelind
Version: 1
Artikelnummer: 90453

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Junior Raggi
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Järbo 12/6
STORLEK BARN DAM HERR
SOCKOR 2-4(4)6(8)10(12) år 9(10) 10,5(11,5)
TUM/FINGERVANTAR 2-4(6-8)10-12 år (DAM) HERR
MÖSSA 2-4(6-8)10-12 år DAM HERR
GARNÅTGÅNG/SOCKOR 50(50)50(100)100(100) 150(150) 150(200) g
TUMVANTAR 50(50)50 (100) 150 g
FINGERVANTAR 50(50)100 (150) 150 g
MÖSSA 100(100)150 (150) 150 g
STICKOR Nr 2½ och 3 (40 cm lång)
STRUMPSTICKOR Nr 2½ och 3
MASKTÄTHET 14 m slätstickning på stickor 3 = 5 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om inte, byt grovlek på stickorna

Garn Junior Raggi
Plaggtyp Mössor, Vantar, Sockor
Garnviktsgrupp Fingering

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm