Läser in...

Mössa till vuxen och baby

Välj din storlek Storleksguide

Mössa till vuxen och baby

Designer: Berit Lindberg
Foto: Emrik Jansson
Version: 1
Artikelnummer: 92133

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Ylle (100% Ull "Superwash". Nystan ca 100 g = 208 m)
MASKTÄTHET Ca 48 m (osträckt) och 30 v resårst på st 4 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR A: Mamma, B: Baby
HUVUDOMKRETS A,B: Ca 44-58 cm
LÄNGD A: Ca 39 cm, B: Ca 29 cm
GARNÅTGÅNG A: Ca 100 g, B: Ca 75 g (fg 15405)
STRUMPSTICKOR 4 mm
RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm
TILLBEHÖR 5 markörer

Garn Ylle
Plaggtyp Mössor
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm