Läser in...

Öronlappsmössa, halsduk, tumvante, ridvante och socka

Designer: Kerstin Arvelind
Version: 1
Artikelnummer: 90454

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Lilla Lovikka
STORLEK BARN DAM HERR
STORLEKAR 2-4 (6-8) 10-12 år (DAM) HERR
GARNÅTGÅNG Nystan á 100 g
ÖRONLAPPS MÖSSA 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
TUMVANTE 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
RIDVANTE 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
HALSDUK 300 (300) 300 (300) 300 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
SOCKOR 100 (100) 150 (150) 200 g (samt lite restgarn till broderiet och tofsen)
STICKOR Nr 4½
SRUMPSTICKOR Nr 4½
VIRKNÅL Nr 4
MASKTÄTHET 17 m slätstickning = 10 cm på stickor 4½. Kontrollera masktätheten noga stickar du för fast byt till grövre stickor och stickar du för löst byta till finare stickor. Ohpt = lyft 1 m sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

Garn Alafosslopi
Plaggtyp Mössor, Halsdukar, Vantar, Sockor
Garnviktsgrupp Bulky

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm