Läser in...

Panda, nalle och kuddar

Designer: Edith Kristine Nielsen
Foto: Lasse Åbom
Translator: Katarina Dock
Version: 1
Artikelnummer: 91964

Mönsterinformation

GARNKVALITET Eko bomull (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 120 m)
MASKTÄTHET Ca 23 m x 24 v med virknål 3 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT, PANDA, NALLE Ca 20 cm lång
MÅTT KUDDAR Ca 25 cm i diameter
GARNÅTGÅNG PANDA
Fg 1: Ca 50 g (fg 63201, vit)
Fg 2: Ca 10 g (fg 63219, svart)
GARNÅTGÅNG NALLE
Fg 3: Ca 50 g (fg 63210, ljusblå)
Fg 4: restgarn till tröja (fg 63211, blå)
Rester av svart och vitt till detaljer
GARNÅTGÅNG
PANDA-KUDDE
Fg 1: Ca 125 g (fg 63201, vit)
Fg 2: Ca 50 g (fg 63219, svart)
GARNÅTGÅNG
NALLE-KUDDE
Fg 3: Ca 125 g (fg 63210, ljusblå)
Fg 1: Ca 25 g (fg 63201, vit)
Fg 4: restgarn till rosett (fg 63211, blå)
Rester av svart till detaljer
VIRKNÅL 3 mm
STICKOR 3,5 mm
TILLBEHÖR Vadd till fyllning

Typ av handarbete Virkning

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm