Läser in...

Raglantröja och mössa med ränder och broderier

Designer: Ingalill Johansson
Version: 1
Artikelnummer: 90261

Mönsterinformation

Garnkvalitet: Pascal baby
Garnalternativ: Järbo 8/4 , Järbo 12/6,
Storlek: 3(6)9 mån (1)2(4) år
Centilong: 62(68)74(80)92(104) centilong.
Plaggets mått
Bröstvidd: 53(60)62(65)70(72) cm.
Hel längd: 24(27)30(33)38(43) cm
Ärmlängd
(underärm): 13(15)17(19)22(26) cm.
Huvudets omkrets:
(pers mått): 38(41)44(47)49/51(52/54) cm.
Garnåtgång: 1(1)1(2)2(3) n fg 1, (18) lila
1(1)1(2)2(3) n fg 2, (50) rosa
1(1)1(2)2(3) n fg 3, (31) gul
1(1)1(1)1(1) n fg 4, (17) grön
1(1)1(1)1(1) n fg 5, (08) blå
Stickor: Nr 2 och 3 mm.
Masktäthet 27 m och 37 v slätstickning med st 3 = 10 cm. Obs! Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor.

Plaggtyp Tröjor, Mössor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm