Läser in...

Raglanväst med kort ärm

Designer: Katrine Wohllebe
Foto: Janne Carlsson
Version: 2
Artikelnummer: 17-07

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Saga (100% Ull. Nystan ca 50 g = ca 104 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3 tr, Mellanraggi. OBS! Tänk på att garnmängd kan ändras och formen på plagget bli annorlunda om du byter garnkvalité
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD 88(94)100(110)120(130) cm – västens mått
HEL LÄNGD 64(64)66(68)70(72) cm – västens mått
GARNÅTGÅNG 400(400)400(500)500(600) g (fg. 19008)
RUNDSTICKA Nr 5, 40 och 80 cm, och nr 6, 80 cm
TILLBEHÖR Flätsticka (till flätor på bakstycket), 1 knapp
MASKTÄTHET Ca 16 m och 28 v i mosstickning på st nr 6 = 10 x 10 cm.
Om masktätheten inte stämmer, byt till tunnare eller grövre stickor.

Plaggtyp Västar

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm