Läser in...

Sittdyna av quiltade rutor

Designer: Maja Karlsson
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 91260

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Mini Akryl Print (100% Akryl. Nystan ca 10 g = 36 m)
GARNALTERNATIV Mini Akryl, Mini Ull
STORLEK Ca 33x33 cm
GARNÅTGÅNG SITTDYNA Ca 90 g/1 nystan av vardera färg: 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209 (fp 80502)
GARNÅTGÅNG NÅLDYNA Ca 10 g/1 nystan av färg 203 (fp 80502)
STRUMPSTICKOR Nr 3.5
TILLBEHÖR Fyllningsvadd
MASKTÄTHET Ca 24 m och 32 v slätst på st nr 3.5 = 10x10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.

Garn Miniakryl
Garnviktsgrupp Fingering

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm