Läser in...

Slipover och slipovertunika med randigt bakstycke

Designer: Sanna Mård Castman
Version: 1
Artikelnummer: 7-11

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Fuga eller Lady
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEK 104(116)128(140)152(164) cl

GARNÅTGÅNG SLIPOVER (A)

Fg.1 Grå (44617) 100(150)150(200)250(250)g
Fg.2 Brun (44929) 50(50)50(100)100(150) g
BRÖSTVIDD ca 56(58)62(67½)74½(81½) cm Kroppens mått
ÖVERVIDD ca 72(74)77(83)90(97) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 40(42)46(50)52(54) cm Plaggets mått

GARNÅTGÅNG SLIPOVERTUNIKA (B)

GARNKVALITÉ Fuga eller Lady
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEK 104(116)128(140)152(164) cl
Fg.1 Brun (60143) 100(150)200(200)250(300) g (modellplagg b storlek 164 cl 44617 = grå)
Fg.2 Grå (60102) 50(50)50(100)100(150) g modellplagg b storlek 164 cl 44614 = natur)
BRÖSTVIDD ca 56(58)62(67½)74½(81½) cm Kroppens mått
ÖVERVIDD ca 72(74)77(83)90(97) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD ca 54(58)64(68)70(72) cm Plaggets mått

STICKOR
Nr 3½ och 4
RUNDSTICKOR Nr 3½, 60 cm
MASKTÄTHET 20 m och 28 v slätst på st 4 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar Du fast byt till en grövre sticka, stickar Du löst byt till en tunnare sticka.

Garn Fuga, Lady
Plaggtyp Västar, Tunikor
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm