Läser in...

Slipovertunika med rundstickat mönsterok

Designer: Camilla Krogsgaard
Version: 1
Artikelnummer: 5-16

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd
STORLEK, EUR 36-38 (40-42) 44-46
STORLEK S (M) L
ÖVERVIDD 84/88 (92/96) 100/106 cm Kroppens mått
ÖVERVIDD 100 (108) 118 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 68 (70) 72 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
Fg. 1 (vit) 450 (500) 550 g
Fg. 2 (chokladbrun) 50 (50) 50 g
Fg. 3 (kakibeige) 50 (50) 50 g
Fg. 4 (grå) 50 (50) 50 g
STICKOR 3½ och nr 4
RUNDSTICKA 4 (80 cm och 40 cm)
MASKTÄTHET 20 m slätstickning på st 4 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor

Garn Lady
Plaggtyp Tunikor
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm