Läser in...

Snibbig sjal med spindelmönster

Välj din storlek Storleksguide

Snibbig sjal med spindelmönster

Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom
Version: 3
Artikelnummer: 91315

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ (A) Elise (60% Bomull, 40% Akryl. Nystan Ca 50 g = 170 m)
GARNKVALITÉ (B) Tropik (50% Bambu, 25% Bomull, 25% Akryl. Nystan ca 50 g = 123 m)
MASKTÄTHET (A) 4 stolpgrupper + lm x 5 varv = 10 x 10 cm.
MASKTÄTHET (B) 4 stolpgrupper + lm x 8 varv = 10 x 10 cm.
STORLEK (A) Ca 75 cm mitt bak ner till snibben, ca 180 cm vid den raka sidan (se skiss).
STORLEK (B) Ca 75 cm mitt bak ner till snibben, ca 160 cm vid den raka sidan (se skiss).
GARNÅTGÅNG (A) Ca 150 g (fg 69202/69010)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 230 g (fg 55013)
VIRKNÅL (A,B) Nr 5

Garn Elise
Typ av handarbete Virkning
Plaggtyp Sjalar
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm