Läser in...

Sportmössor och halsdukar

Sportmössor och halsdukar i många varianter till hela familjen.

Designer: Kerstin Arvelind
Version: 1
Artikelnummer: 90418

Mönsterinformation

STORLEK 4-6 (8-12) Herr
GARNKVALITÉ Vinga (utgånget garn, kan ersättas med tex Raggi)
GARNÅTGÅNG Nystan á 100 gr
Mössa. (b, d, e,f) 1 Nystan av vadera färg
HALSDUK. a) 1 nystan av vadera färg
HALSDUK. c) 1 nystan bfg + restfärger (bård med ränder).
STICKOR 4½ och 5
MASKTÄTHET 17 m slätstickning på stickor 5 = 10 cm. Kontrollera masktätheten så den stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

Plaggtyp Mössor, Halsdukar

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm