Läser in...

Stor virkad sjal med matchande mössa och pulsvärmare

Designer: Ingalill Johansson
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 92035

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Raggi (70 % Ull superwash, 30 % polyamid. Nystan ca 100 g/150 g = 150 m / 225 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

SJAL
:
VIRKFASTHET Ca 13 st mönstervirkning på virknål 10 = 10 cm
STORLEK Ca 55 x 180 cm
GARNÅTGÅNG Ca 600 g (fg 15128)
VIRKNÅL 10 mm

MÖSSA:
VIRKFASTHET Ca 13 st på virknål 5.5 = 10 cm
STORLEK Huvudomkrets ca 52-58 cm
GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 15128)
VIRKNÅL 5.5 mm

PULSVÄRMARE
:
VIRKFASTHET Ca 24 st + lm på virknål 4.5 = 10 cm
STORLEK Ca 18 x 16(20 x 16) cm
GARNÅTGÅNG Ca 100(100) g (fg 15128)
VIRKNÅL 4.5 mm

Garn Raggi
Typ av handarbete Virkning
Plaggtyp Mössor, Sjalar, Handledsvärmare
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm