Läser in...
Höstfägring CAL - Del 2, rad 40-61

Höstfägring CAL - Del 2, rad 40-61

Posted: 13 April, 2021
Writer: Madelene Linderstam
Category:

Forkortelser

m - Maske     
hst - Halvstav
lm - Luftmaske                                        
st - Stav
lmb - Luftmaskebue (f.eks. 3-lmb: luftmaskebue med 3 masker)
ho - Hopp over
m-lmb - Luftmaskebue med 2 lm i midten på raden
2 st sm - 2 staver sammen (se oppskrift nedenfor)
fm - Fastmaske 

Spesialmasker
2 staver sammen (2 st sm): Lag ett kast på heklenålen, stikk nålen ned i anvist maske, dra opp en løkke (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 2 første løkkene på nålen. Kast, stikk nålen ned i avist maske, dra opp en løkke (4 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de første løkkene de 2 første løkkene på nålen (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 3 siste løkkene.

 

Symboler

** – Gjenta *-* instruksjoner mellom stjernene som forklart.

() - masker inni parenteser hekles i samme maske.

 

Allment

• Snu arbeidet etter hver rad.

• Den/de første lm på raden regnes ikke som en maske, men hekles for å komme i høyde med den nye raden.

• Fargebytte gjøres ved å gjøre siste gjennomtrekket på masken før fargebyttet med den nye fargen.

• Hvis masken det skal hekles i er en lm eller lmb, så hekles det rundt lm/lmb.

Oppskrift

(Diagram finner du etter oppskriften)


Bytt til farge C!

 

Rad 40:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m frem til det er 2 m igjen på raden, hekle 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 41-42: Gjenta rad 40 to ganger.

[Rad 42: 40 m på hver side av m-lmb]

Rad 43:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* frem til m-lmb,

1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden,

1 lm, ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 44:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 st i neste m, 1 lm, ho 1 m*, gjenta *-* frem til m før m-lmb, 1 st i neste m, 1 lm,

(1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 2 på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 45-46: Gjenta rad 43-44

 

Rad 47: Gjenta rad 43

Rad 47

 

Rad 48: Gjenta rad 40

[Rad 48: 46 m på hver side av m-lmb]

 

Rad 49:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 3 st i neste m, *ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m*, gjenta *-* 4 ggr til. Ho 2 m, 1 fm i neste m, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, 1 fm i neste m, *ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste mgjenta *-* 4 ggr til. Ho 2 m, 3 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 49


Rad 50:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 4 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* 1 gang til. 3 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 2 m,

(1 hst, 1 st, 2 lm, 1 st, 1 hst) i m-lmb,

1 fm i hver av de neste 2 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m,

1 st i neste m*, gjenta *-* 1 gang til. 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 4 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 50

Rad 50

Rad 51:

1 lm, 1 fm i hver av de første 2 m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste m, 2 lm, ho m-lmb.

1 fm i neste m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm hver av de siste 2 m på raden.

 

Rad 51

 

Rad 52:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i neste m,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb.

1 st i neste m, *3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb,

1 st i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 52

Rad 53:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb (dvs. 3 st i hver 3-lmb),

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m til det gjenstår 2 m, 2 st sm i de siste 2 m.

 

Rad 53

Rad 54-58: Gjenta rad 43-47

Rad 59-61: Gjenta rad 40-42

[Rad 61: 58 m på hver side av m-lmb]

 

Del 2 er ferdig!

 

 

Diagram