Läser in...
Stickskola – om masktäthet

Stickskola – om masktäthet

Posted: 13 April, 2021
Writer: Eddna
Category:

I våra beskrivningar anges alltid masktäthet. Informationen finns där för att du ska kunna vara säker på att det plagg du stickar eller virkar får rätt storlek.

Det kan se ut så här:

Masktäthet: Ca 20 m x 35 v slätstickning på stickor nr 5 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.

Masktäthet: Ca 30 fm x 20 v med virknål nr 3.5 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på virknål så att masktätheten stämmer.

Nyttan av masktäthet

Idag tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på vad som egentligen menas med masktäthet och hur man kan använda sig av den kunskapen när man bekantar sig med ett nytt garn!


Med masktäthet menas antalet maskor och varv per centimeter!

Provlapp – tråkigt men viktigt

När du stickar eller virkar efter våra beskrivningar är det alltså viktigt att du kontrollerar att du har samma masktäthet som anges i mönstret, för att plagget ska få rätt mått. Det enklaste sättet att ta reda på det är att sticka/virka upp en provlapp med samma garn, mönster och stickor/virknål som anges i beskrivningen. Oftast mäts masktätheten i slätstickning, men ibland kan det även anges i rätstickning eller den mönsterstickning som plagget ska ha, då stickar man upp provlappen i det aktuella mönstret. Detsamma gäller för virkning.

Provlappen bör vara ca 12 x 12 cm, så att det går lätt att mäta upp hur många maskor som krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv som går åt till 10 cm på höjden. När du ska mäta, lägg provlappen på en plan yta, lätt sträckt (platta bara ut lappen lätt, dra inte så den blir för stor eller sned). Lägg ett måttband försiktigt med början i kanten på en maska och räkna maskorna fram till 10 cm.

  • Blir din provlapp för stor och antalet maskor/varv för få? Prova då att gå ner i stickornas/virknålens grovlek!
  • Blir din provlapp för liten och antalet maskor/varv för många? Prova då att gå upp i stickornas/virknålens grovlek!

Räkna om

När du gjort en provlapp och mätt hur många maskor/varv som det går åt till 10 x 10 cm  är det också lätt att räkna ut hur många maskor/varv det går åt för att sticka 1 cm. Räkna så här:

Exempel:
Masktäthet: 21 maskor x 28 varv = 10 cm x 10 cm
21 maskor/10 = 2,1 maskor (1 cm)
28 varv/10=2,8 = 2,8 varv (1 cm)
Om du sedan vill sticka ett stycke som är 33 cm brett, så tar du antalet maskor som går åt till 1 cm x 33. Du behöver alltså lägga upp 69 maskor (2,1 m x 33 = 69,3 maskor). Avrunda alltid till närmaste tal!

Ibland behöver maskantalet justeras på grund av att man stickar mönsterstickning.

Exempel:
Om ett mönster är delbart med 2 skulle det innebära att antalet maskor måste ändras till antingen 68 eller 70 i exemplet ovan. Jag skulle då välja 70 m eftersom det ligger närmast 69,3. På höjden är det ju oftast enklare, eftersom man kan mäta efterhand och inte behöver veta exakt antal varv innan man börjar. Vill man sticka in ett mönster i plagget kan det däremot vara viktigt att veta hur många varv man har på sig och då får man räkna på samma vis utifrån hur många varv som går åt till en centimeter.

Lycka till med provlappandet!