Läser in...

Torgvantar och raggsockor

Designer: Järbo
Foto: Lasse Åbom
Version: 3
Artikelnummer: 16-15

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Saga (100% Ull. Nystan á ca 50 g = 104 m) - garnet har utgått
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Mellanraggi, Big Verona
STORLEKAR — VANTAR S(M)L(XL)
GARNÅTGÅNG— VANTAR Ca 100 g (fg 19003)
STORLEKAR — SOCKOR 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)38-39(40-41)42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG — SOCKOR Ca 35(40)50(60)70(80)90(100)110(120) g
(fg. 19003,19010,19013,19016,19017)
STRUMPSTICKOR Nr 3 till vantar, nr 2.5 och 3 till raggsockor
MASKTÄTHET Ca 25 m slätstickning med st nr 3 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer

Plaggtyp Vantar, Sockor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm