Läser in...

Trekantssjal med mönster

Välj din storlek Storleksguide

Trekantssjal med mönster

Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 92302

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Lilly (70 % viskos, 30 % lin. Nystan Ca 100 g = 335 m)
MASKTÄTHET Ca 27 m och 38 v slätstickning på st 3 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
BREDD Ca 170 cm
LÄNGD Ca 60 cm (från rak kant till spets)
GARNÅTGÅNG Ca 275 g (fg 52304)
STICKOR 3 mm + flätst 3 mm
RUNDSTICKOR 3 mm, 80 el 120 cm

Plaggtyp Sjalar

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm