Läser in...

Tröja, byxor, mössor och vantar till baby

Designer: Elsebeth Lavold
Version: 2
Artikelnummer: 9155

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Baby Pascal
GARNALTERNATIV  Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull.
Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
CENTILÅNGSTORLEK 62 (74) 80 (86) 92 (98) cl
ÅLDER 2-4(6-9)9-12 mån (1-1½)1½-2(2-3) år
ÖVERVIDD Ca 54 (57) 60 (63) 66 (69) cm Plaggets mått
LÄNGD Ca 25 (28) 30 (32) 35 (37) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Tröja + mössa
150 (150) 200 (200) 250 (250) g
GARNÅTGÅNG Byxa + mössa + vantar
Ca 150 (150) 150 (200) 250 (250) g
STICKOR Nr 2.5 och 3
TILLBEHÖR 3 knappar till tröjan
MASKTÄTHET Ca 27 m mönster på stickor nr 3 = 10 cm - Eller anpassa till den grovlek du bör ha för att hålla masktätheten.

Garn Nova Eko
Plaggtyp Tröjor, Byxor, Mössor, Vantar
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm