Läser in...

Tröja med hjärta eller stjärna

Designer: Ingalill Johansson
Version: 1
Artikelnummer: 90398

Mönsterinformation

STORLEK 2-4 (6-9) mån 1-1½ (2-3) 4-5 (6-7) år
CENTILÅNG 62 (74) 86 (98) 110 (122) CL
BRÖSTVIDD 53 (59) 65 (71) 76 (79) cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD 25 (31) 35 (40) 44 (48) cm (plaggets mått)
ÄRMLÄNGD 13 (17) 21 (24) 28 (32) cm (underärmsmått, plaggets mått)
GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Järbo 12/6, Mini Raggi, (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG Nystan á 150 gr
FG 1 (röd/blå) 50 (50) 50 (50) 50 (50) gr
FG 2 (natur) 150 (150) 200 (200) 250 (300) gr
STICKOR Nr 2½ och 3 mm
VIRKNÅL Nr 3
TILLBEHÖR 2 knappar
MASKTÄTHET 27 m och 37 v slätstickning med stickor nr 3 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka

Garn Järbo 8/4
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm