Läser in...

Tröja, sockor och filt med rosmönster

Designer: Kerstin Arvelind
Version: 1
Artikelnummer: 90404

Mönsterinformation

STORLEK 2-4 (4-6) 6-9 (9-12) mån 1-1½ (1½-2) år
CENTILONG 62 (68) 74 (80) 86 (92) cm
ÖVERVIDD 54 (56) 58 (60) 64 (68) cm
HEL LÄNGD 23 (25) 27 (30) 34 (38) cm
GARNKVALITÉ Baby Pascal
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Järbo 12/6, Mini Raggi (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG TRÖJA OCH MÖSSA (Nystan á 50 g)
BF. 100 (100) 150 (150) 200 (200) g (vit)
FG 1. 50 (50) 50 (50) 50 (50) g (Syren)
FG 2. 50 (50) 50 (50) 50 (50) gr (Turkos/grön print)
GARNÅTGÅNG FILT (Nystan á 50 g)
BF 200 g + rester av mönsterfärg från tröjan
STICKOR Nr 2 och 3
VIRKNÅL Nr 3
MASKTÄTHET 27 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm

Plaggtyp Tröjor, Sockor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm