Läser in...

Värmande klassisker - lovikkavantar och lovikkamössa

Designer: Ingalill Johansson
Version: 1
Artikelnummer: 90325

Mönsterinformation

Garnkvalité: Lovikka = fg 1 och
Ullgarn superwash = fg 2 och fg 3
Strumpstickor: Nr 5 mm
Stickor: Nr 4 ½ och 5 mm
Storlek:
VANTEN: 2-4 (6-8) 10-12 (dam) herr
MÖSSAN, Huvudets omkrets pers mått:
50 (52/54) 55/56 (57/58) cm
Garnåtgång. Helt set

BARNMODEL
L fg 1
400 400 400 400 500 g
fg 2= 50 g

DAMMODELL
fg 1
300 300 300 400 400 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g

HERRMODELL
fg 1
300 300 400 400 500 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g

VANTEN fg 1
200 200 200 200 300 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g

MÖSSAN

BARN: fg 1
200 300 300 300 g
fg 2= 50
DAM: fg 1
200 200 200 200 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g
HERR: fg 1
200 200 200 200 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g 

Masktäthet: 14 m slätstickning med stickor nr 5 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

Garn Lovikka
Plaggtyp Mössor, Vantar
Garnviktsgrupp Super Bulky

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm