Läser in...

Virkad mössa på en kväll

Version: 3
Artikelnummer: 15-13

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Molly
GARNALTERNATIV Dubbelt garn av Lady eller Fuga
STORLEKAR S-M (L-XL)
MÖSSA/OMKRETS Ca 56-58 (60-62) cm
MÖSSANS LÄNGD Ca 25 cm mätt från huvudkullen och ner
GARNÅTGÅNG MÖSSA (A)      MÖSSA B                     MÖSSA C (virkas med dubbelt garn av Lady, Fuga eller Vinga)
Fg.1 35004 (orange): Ca 25 g    35003 (gul): Ca 40 g .           Lady 44917 (gul): Ca 35 g
Fg.2 35010 (lila): Ca 25 g           35002 (vit): Ca 25 g Lady     44501 (vit): Ca 25 g
Fg.3 35018 (klargrön): Ca 50 g 35001 (svart): Ca 25 g Lady 44551 (svart): Ca 25 g
Fg.4 ------                                     35014 (blå): Ca 50 g Lady     44653 (blå): Ca 45
FÄRG NR FUGA (C)
Fuga (gul) 60129, Fuga (vit) 60100, Fuga (svart) 60117, Fuga (blå) 60115 = havsblå eller 60119= ljusblå
FÄRG NR VINGA (C) Vinga 40184 (gul), Vinga 40208 (vit), Vinga 40217 (svart), Vinga (blå) 40210= Kornblå eller 40641=himmelsblå
VIRKNÅL Nr 7
MASKTÄTHET 10 fm med virknål nr 7 = 10 cm- eller byt till det nr på virknål du behöver ha för att på 10 cm få 10 m.

Garn Molly
Typ av handarbete Virkning
Plaggtyp Mössor
Garnviktsgrupp Bulky

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm