Läser in...

Virkad nätkasse med blomma

Denna virkade nätkasse passar perfekt som ett hållbart alternativ till butikernas plastkassar. Vilken färg väljer du att göra den i?

Välj din storlek Storleksguide

Virkad nätkasse med blomma

Denna virkade nätkasse passar perfekt som ett hållbart alternativ till butikernas plastkassar. Vilken färg väljer du att göra den i?

Designer: Berit Lindberg
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 92318

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m)
MASKTÄTHET Ca 17 fm x 16 v, virknål 3,5 = 10 x 10 cm
OMKRETS Ca 68 cm
HÖJD Ca 39 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 105 g (fg 37214, grön)
Fg 2: Ca 25 g (fg 37203, blå)
VIRKNÅL 3.5 mm
TILLBEHÖR 6 st markörer

Garn Raffia
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

Vi hittade andra produkter som du kanske gillar!